Снятие запрета на отчуждение предмета ипотеки

  
Вопрос:   

В 2007 году я брал кредит в банке под ипотеку. Кредит я выплатил. Обратился в банк о снятии запрета на отчуждение моего имущества. В банке предложили за мой счёт нотариально оформить договор о прекращении ипотечного договора. Насколько это соответствует закону?Ответ:   

Если в договоре нет указания о том, за чей счёт снимается запрет на отчуждение предмета ипотеки, то по закону снятие запрета производится на основании сообщения банка. Предлагаю Вам обратиться в банк с таким заявлением.

 

ПАТ «ХХХБанк»

 

Іванова Івана Івановича

 

 

 

ВИМОГА

 

Всі мої зобов'язання за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії виконані в повному обсязі.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про іпотеку» іпотека припиняється у разі припинення основного зобов'язання.

А отже припиненим є і Договір іпотеки. Крім того, вказаним Договором іпотеки передбачено моє право розпоряджатися предметом іпотеки після повного виконання всіх забезпечених іпотекою вимог без будь-яких обмежень.

Договором іпотеки накладено заборону відчуження вказаних у договорі нежилих приміщень до припинення цього договору іпотеки, що порушує мої права розпоряджатися вказаним нерухомим майном.

Частиною 2 статті 17 Закону України «Про іпотеку» передбачено, що відомості про припинення іпотеки підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Пунктом 25 Тимчасового порядку державної реєстрації іпотек, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 р. № 410, після виконання зобов'язання, забезпеченого іпотекою, іпотекодержатель зобов'язаний протягом десяти днів надіслати реєстратору письмове повідомлення про виключення запису з Реєстру з обов'язковим зазначенням порядкового номера запису.

Відповідно до частини 9 статті 16 Закону "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" державна реєстрація припинення іпотеки, обтяження проводиться на підставі заяви обтяжувача, яку він зобов'язаний подати протягом п'яти робочих днів з дня припинення іпотеки, обтяження самостійно або на письмову вимогу боржника чи іншої особи, права якої порушено через наявність таких реєстраційних записів.

Згідно частини 1 статті 14 Цивільного кодексу України цивільні обов'язки виконуються у межах, встановлених актом цивільного законодавства.

Відповідно до частини 1 статті 530 Цивільного кодексу України якщо у  зобов'язані встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

У зв'язку із цим вимагаю вжити заходів щодо зняття обтяжень на належне мені нерухоме майно, яке було предметом іпотеки за Договором іпотеки, у підтвердження чого видати мені витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна із відомостями про виключення запису про обтяження вказаного нерухомого майна.

 

 

 

              ________________ І.І.Іванов

 

 
Модная одежда, взыскание алиментов, стягнення аліментів, Адвокатские услуги, Юридичні послуги