Как отложить погашение кредита в связи с нестабильной ситуацией в Украине

  
Вопрос:   

Здравствуйте уважаемый Юрий. Если есть возможность, то дайте ответ на такой вопрос. В прошлом году был взят кредит, всё выплачивалось вовремя, но на данный момент за март и апрель был наложен штраф за не вовремя погашенный кредит (погашение проходило ещё до срока установленного банком). Можно ли на данный момент отложить погашение кредита в связи с нестабильной ситуацией в Украине? Кредит брали в Приват Банке. Само правительство признало, что ситуация на юго-востоке нестабильна, в частности в Днепропетровской области началось уничтожение банкоматов Приват. Если есть такая возможность, то как правильно написать заявление?
Ответ:   

 

Добрый день. Вам нужно написать в главный офис банка письмо с ссылкой на форс-мажор. Предлагаю образец заявления, которое я готовил во время массовых протестов в Киеве в феврале этого года. Не рассчитывайте получить какую-то справку в Торгово-промышленной палате Украины. Ссылайтесь на нормы Гражданского кодекса о невозможности выполнения обязательств.

 

 

До ТОВ «NNN»

 

Фізичної особи-підприємця Петренка Петра Петровича

адреса: м. Київ, вул. Щусєва, 12/7

 

 

ЗАЯВА

про форс-мажорні обставини

 

Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори, а також інші юридичні факти. Цивільні права та обов'язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства.

Згідно статті 13 ЦК України цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства.

Відповідно до статті 14 ЦК України цивільні обов'язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства. Особа може бути звільнена від цивільного обов'язку або його виконання у випадках, встановлених договором або актами цивільного законодавства.

Договір оренди частини нежитлового приміщення, підписаний між нами, встановлює наші взаємні цивільні права і обов'язки щодо користування нежитловим приміщенням.

Пунктами 6.1.1 і 1.4 цього договору передбачено обов'язок орендаря використовувати орендоване майно для розміщення магазину одягу, а пунктом 6.1.6 - на підставі виставлених рахунків своєчасно здійснювати орендні платежі та компенсувати орендодавцю витрати за користування комунальними послугами.

18 лютого цього року у Києві розпочались антиурядові заворушення, що потягли за собою масові безпорядки, пошкодження майна, підпали, застосування зброї та насилля. За таких обставин робота магазину одягу унеможливлюється. Ці обставини не залежать від моєї волі і перебувають поза мого контролю.

Пунктом 9.1 договору передбачено, що жодна сторона договору не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання своїх зобов'язань за цим договором, якщо таке невиконання є виключним наслідком форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, катастрофи, аварії, заворушення, дії суб'єктів природних монополій чи військові дії, які є поза можливим контролем з боку сторони цього договору, яка заявляє про форс-мажорні обставини.

Згідно статті 617 ЦК України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Відповідно до пункту 9.2 договору повідомляю Вас про форс-мажорні обставини, які унеможливлюють виконання мною зобов'язань, встановлених цим договором. Прошу врахувати це при виставленні рахунків за орендну плату та компенсацію витрат за користування комунальними послугами.

 

 

 

19 лютого 2014 р.                                                   __________ ФОП Петренко П.П.

 


Модная одежда, взыскание алиментов, стягнення аліментів, Адвокатские услуги, Юридичні послуги