Как вернуть деньги за некачественную обувь?

  
Вопрос:   

Я купила в магазине туфли месяц назад. На одному туфле начал расходиться шов. На квитанции написано о гарантии на протяжении 100 дней. Я обратилась в магазин, но мне отказали, мол это случилось от того, что я неправильно подобрала размер. Деньги не вернули, сказали, что могут сделать бесплатный ремонт. Что мне делать, чтобы магазин вернул деньги?
Ответ:   

Предлагаю вам алгоритм действий, опробованный на практике: подготовить заявление в инспекцию по вопросам защиты прав потребителей об обязательстве продавца вернуть деньги и с ним еще раз попробовать договориться с продавцом. Образец такого заявления прилагается ниже. Ваше обращение в инспекцию создаёт риски наложения на продавца штрафа, поэтому не исключено, что продавец согласится вернуть вам стоимость товара. А если откажет, подавайте такое заявление в инспекцию. Предлагаю вам свои услуги в подготовке обращения в инспекцию, представительстве интересов в отношениях с продавцом и инспекцией.

 

Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві

04070 м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А

 

Ткаченко Олени Іванівни

адреса: м. Київ, ХХХХХ

 

 

ЗАЯВА

 

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про захист прав споживачів» споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на захист своїх прав державою.

У зв'язку із цим звертаюся із приводу захисту своїх прав споживача.

5 серпня 2014 року я придбала взуття у магазині, що належить ФОП Муренку Я.О. і знаходиться у торговому комплексі «N». Це підтверджується товарним чеком.

Це взуття носила моя 16-річна донька.

На товарному чеку вказано, що гарантійний строк становить 100 днів із дня купівлі.

Згідно частин 1 і 2 статті 7 Закону України «Про захист прав споживачів» (далі -Закон) виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором. Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або на етикетці чи в будь-якому іншому документі, що додається до продукції.

 

Через 25 днів носіння цього взуття виявився істотний недолік, а саме деформація задньої частини обох черевиків.

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 1 Закону істотний недолік - це недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

ФОП Муренко Я.О. прийняв у мене товар 1 вересня 2014 року, про що є відмітка на товарному чеку.

Згідно із пунктом 1 другого абзацу частини першої статті 8 Закону у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми.

Я вимагала від ФОП Муренка Я.О. розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми.

Товар знаходився у ФОП Муренка Я.О.  до 19 вересня цього року, тобто понад 14 днів. 19 вересня ФОП Муренко Я.О. надав мені письмову відповідь із відмовою задовольнити мою вимогу. В обґрунтуванні своєї відмови він посилається на абзац перший частини першої статті 8 Закону, у якому йде мова про права споживача при виявленні недоліків.

Звертаю увагу, що згідно пункту 15 частини першої статті 1 Закону недолік - це будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем).

А отже ФОП Муренко Я.О. повинен був повідомити у своєму листі, яким вимогам  нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договору або вимогам, що пред'являються до взуття, а також інформації про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем), не відповідає взуття у якого просів каблук.

Вважаю, що такий недолік є істотним, ознаки якого наведені у пункті 12 частини першої статті 1 Закону. Адже як мені повідомив ФОП Муренко Я.О., він може зробити ремонт черевиків із недоліком задньої частини. Але при цьому розмір взуття зменшиться. ФОП Муренко Я.О. намагався запевнити мене, що таке взуття з часом розноситься. Але це неприпустимо для 16-річної дівчини, яка росте, бо це призведе до деформації стоп. Моєї вини чи вини доньки у тому, що виник цей недолік задньої частини черевиків немає, це недолік виробника. При виборі взуття ми витратили майже годину, щоб підібрати правильний розмір і продавець запевнив, що деформації задньої частини черевиків неможливе, адже це якісний товар. Крім того, взуття перебувало у ФОП Муренка Я.О. понад чотирнадцять календарних днів. Усе це вказує на істотність недоліку взуття, яке я придбала у ФОП Муренка Я.О.

Звертаю увагу, що у листі ФОП Муренко Я.О. зазначає про огляд та дослідження представником виробника відсутність будь-якого дефекту. Але при цьому зазначається, що «деформація задньої частини взуття, імовірно, могла статися внаслідок невірного підбору розміру, або внаслідок особливостей використання виробу». Виходить, що продавець і представник виробника деформацію задньої частини взуття внаслідок користування протягом такого короткого часу не вважають дефектом, але при цьому пропонують безкоштовне усунення деформації взуття. Але така позиція є суперечливою.

Звертаю увагу, що згідно частини 3 статті 8 Закону вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті, пред'являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.

Відповідно до частини 5 статті 8 Закону продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов'язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги.

А отже, згідно частин 3 і 5 статті 8 Закону ФОП Муренко Я.О. зобов'язаний був задовольнити мою вимогу про розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми. Ці норми визначають обов'язок, а не право продавця.

До того ж відповідно до частини 14 статті 8 Закону вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.

Але ФОП Муренко Я.О. у своєму листі не наводить ніяких доказів того, що деформація задньої частини взуття виникла внаслідок порушення правил користування товаром або його зберігання. Посилання у листі на «ймовірність» такої деформації внаслідок невірного підбору розміру, або внаслідок особливостей використання виробу не є таким доказом. Крім того мене не повідомляли про перевірку якості товару і я не брала участі у цьому. Тому говорити, внаслідок яких методів дослідження зроблений такий висновок, не можна.

 

Відповідно до пункту першого частини першої статті 23 Закону у разі порушення законодавства про захист прав споживачів суб'єкти господарювання сфери торговельного та інших видів обслуговування, несуть відповідальність за відмову споживачу в реалізації його прав, установлених частиною першою статті 8 цього Закону, - у десятикратному розмірі вартості продукції виходячи з цін, що діяли на час придбання цієї продукції, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Статтею 26 Закону передбачено, що спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи в областях, містах Києві та Севастополі, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері захисту прав споживачів здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів і мають право:

1) давати суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів;

...12) накладати на винних осіб у випадках, передбачених законодавством, адміністративні стягнення;

13) накладати на суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, стягнення, передбачені статтею 23 цього Закону, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

 

У зв'язку із вищевикладеним прошу:

1) дати ФОП Муренку Я.О., який є власником магазину, що знаходиться у торговому комплексі «N», обов'язковий для виконання припис про припинення порушень моїх прав споживача, а саме, зобов'язати його повернути мені сплаченi за взуття кошти згідно товарного чеку,

2) притягнути ФОП Муренка Я.О. до відповідальності за порушення моїх прав споживача,

3) повідомити мене про вжиті щодо ФОП Муренка Я.О. заходи.

 

Додатки: 1) копія товарного чеку, 2) копія листа ФОП Муренка Я.О., 3) комплект взуття (два черевика і коробка).

 

___________О.І.Ткаченко


Модная одежда, взыскание алиментов, стягнення аліментів, Адвокатские услуги, Юридичні послуги