Отсрочка уплаты судебного сбора

  
Вопрос:    Хочу обжаловать в суд решение органа миграционной службы об отказе в регистрации места проживания. Узнал, что с сентября 2015 года повысили размер судебного сбора за подачу административного иска. Можно ли как-то избежать этого или уменьшить оплату судебного сбора?

Ответ:    Единственным основанием для уменьшения размера подлежащего к оплате судебного сбора, освобождения от его оплаты, отсрочки или рассрочки оплаты судебных расходов выступает материальное положение заявителя. Советую вам с исковым заявлением подать также заявление о судебных расходах, в котором можете навести аргументы о своём тяжёлом материальном положении. Такими аргументами могут быть: невысокая зарплата, пенсия или стипендия, содержание несовершеннолетних детей или родителей, прохождение лечения и т.п.
Предлагаю вашему вниманию образец такого заявления на украинском языке.

 

Окружний адміністративний 
суд м. Києва

 

 

Заявник: Клишенко М.В.
адреса: ХХХ

 

 

ЗАЯВА
про відстрочення судових витрат

 

Згідно частини першої статті 88 Кодексу адміністративного кодексу України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк.
Частиною 2 цієї статті передбачено можливість відстрочення судом оплату судових витрат до ухвалення судового рішення у справі.
Як зазначено у рішенні Європейського суду з прав людини від 19.06.2001 р. у справі «Креуз проти Польщі», сплата судового збору не повинна перешкоджати доступу до правосуддя, ускладнювати цей доступ таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права, та має переслідувати законну мету.
Посилання на це рішення Європейського Суду зроблено Вищим адміністративним судом України у Довідці про результати вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами Закону України «Про судовий збір» у другому півріччі 2014 року (надалі - Довідка).
Згідно частин першої і другої статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом; кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
У зазначеній вище Довідці зазначено, що єдиною підставою для вчинення судом зазначених у статті 88 КАС України дій є майновий стан заявника. Обґрунтування пов'язаних з цим обставин, які свідчать про неможливість або утруднення в здійсненні оплати судового збору у встановлених законом розмірах і в строки, покладається на цю особу.
Розмір мого щомісячного заробітку становить менше 3000 грн., що підтверджується довідкою із місця роботи. У мене на утриманні перебуває донька, яка навчається в інституті на стаціонарі і не має заробітку. Це підтверджується довідкою з інституту. Також зі мною мешкає мати-пенсіонер, догляд за здоров'ям якої потребує від мене сплати коштів. У підтвердження цього подаю довідку про склад сім'ї та довідку про розмір пенсії матері. Тому сплата ще судового збору ставить мене у скрутне матеріальне становище виживання.
У зв'язку із цим прошу відстрочити мені оплату судових витрат до ухвалення судового рішення за моїм адміністративним позовом і набрання ним законної сили.

Додатки: докази щодо матеріального стану на 4 арк.

__________ М.В.Клишенко

Модная одежда, взыскание алиментов, стягнення аліментів, Адвокатские услуги, Юридичні послуги