Справа про скасування судового наказу

До мене звернувся клієнт А. щодо представництва його інтересів у апеляційному суді. Справа стосувалася судового наказу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг. Суд першої інстанції залишив без задоволення заяву А. про скасування судового наказу. А. подав формальну апеляційну скаргу на судовий наказ, тому нашу позицію у цій справі мною було викладено у письмовому поясненні, що наводиться нижче.

 

 

 

Апеляційний суд м. Києва

 адвоката Стеценка Юрія Володимировича

 

  ПОЯСНЕННЯ

 Відповідно до ст. 309-1 ЦПК України судовий наказ підлягає скасуванню в апеляційному порядку, якщо апеляційний суд встановить відсутність між стягувачем та боржником спірних правовідносин, на основі яких була заявлена вимога, передбачена частиною першою статті 96 цього Кодексу.

У звязку із цим звертаю увагу на невідповідність судового наказу нормам ЦПК України і Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

 

1. Відповідно до ч. 2 ст. 96 ЦПК України із заявою про видачу судового наказу може звернутися особа, якій належить право вимоги, а також органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

Із заяви ДП «ЕКОС» АТ ХК «Київміськбуд» про видачу судового наказу випливає, що підприємство є балансоутримувачем будинку по вул. Ж., 11 у м. Києві. Це підтверджується такою тезою: «Рішенням №5 ХК «Київміськбуд» передав зазначений будинок в оперативне господарче відання нижче підпорядкованій організації ДП «ЕКОС» та передано на обслуговування, експлуатацію та на баланс до житлового управління «Лівобережне».

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» балансоутримувачем будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд визнається власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 24 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» балансоутримувач зобов'язаний укласти договір з власником (співвласниками) на утримання на балансі відповідного майна.

Із листа Київського міського БТІ від 16.04.2010 р. видно, що будинок № 11 по вул. Ж. не зареєстровано ні за АТХК «Київміськбуд», ні за ДП «ЕКОС».

У матеріалах справи відсутні докази (свідоцтво про право власності, витяг БТІ про реєстрацію права власності на нерухоме майно, договір із власником) які б дозволили встановити ДП «ЕКОС» АТ ХК «Київміськбуд» як балансоутримувача будинку, що визначає його право вимоги до А. про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг.

 

2. Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 96 ЦПК України судовий наказ може бути видано, у разі якщо заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг.

Однак у резолютивній частині судового наказу записано, що заборгованість гр. А. виникла за користування житлом та комунальними послугами. Статтею 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» встановлено перелік житлово-комунальних послуг залежно від функціонального призначення. Такого виду житлово-комунальних послуг, як «користування житлом», який зазначено у судовому наказі, цим Законом не передбачено.

 

3. Згідно ст. 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» плата за житлово-комунальні послуги нараховується щомісячно відповідно до умов договору.

Зі змісту ст. 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» випливає, що договір на надання житлово-комунальних послуг укладається у письмовій формі. Частиною 1 цієї статті Закону встановлені істотні умови договору на надання житлово-комунальних послуг:

1) найменування сторін;

2) предмет договору;

3) вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна вартість послуг;

4) порядок оплати за спожиті житлово-комунальні послуги;

5) порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;

6) права та обов'язки сторін;

7) порядок контролю та звіту сторін;

8) порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг;

9) визначення точок розподілу, в яких відбувається передача послуг від виконавця/виробника споживачу;

10) порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту);

11) умови доступу в квартиру, будинок, приміщення, на земельну ділянку для усунення аварій, неполадок, огляду мереж, зняття контрольних показників засобів обліку;

12) порядок здійснення ремонту;

13) відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору;

14) порядок вирішення спорів;

15) перелік форс-мажорних обставин;

16) строк дії договору;

17) умови зміни, пролонгації, припинення дії договору;

18) дата і місце укладення договору.

Крім істотних договір може містити інші умови за згодою сторін.

Згідно ч. 3 і 5 ст. 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» договір на надання житлово-комунальних послуг набирає чинності з моменту його укладення. Процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією із сторін.

Пунктом 2 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. № 529, передбачено, що із наймачами житлових приміщень у гуртожитку укладається договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - договір про надання послуг), що передбачає надання послуг, перелік яких визначений за результатами громадських слухань згідно з типовим переліком. Послуги надаються відповідно до затвердженого (погодженого) рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг. Копія такого рішення є невід'ємною частиною договору про надання послуг.

Матеріали справи не містять ні договору на надання житлово-комунальних послуг, ні договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій із копією рішення органу місцевого самоврядування щодо тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг, який було б укладено із гр. А., або доказів внесення йому проекту договору.

Натомість ДП «ЕКОС» АТ ХК «Київміськбуд» посилається на договори про компенсаційні витрати на утримання житлового фонду №138 від 03.02.2009 р., №324 від 07.07.2009 р., №22 від 24.02.2010 р., заключені між ЖУ «Лівобережне» ДП «ЕКОС» АТ ХК «Київміськбуд» і ТОВ «Аркада-Будівництво». Але гр. А. не є стороною у цьому договорі, а отже він не може відповідати за умовами цих договорів.

Так, звертаю увагу на зміст цих договорів: сторонами є наймодавець та наймач. За своїм змістом це є договори оренди, але не договори на надання житлово-комунальних послуг, бо вони не містять істотні умови договору на надання житлово-комунальних послуг, встановлені ст. 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Також вони не визначають порядок надання житлово-комунальних послуг, їх якісні та кількісні показники.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» розмір плати за комунальні послуги розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів та показань засобів обліку або за нормами, затвердженими в установленому порядку. Але із указаних договорів не можна зробити висновок про відповідність вартості проживання, указаної у розрахунку заборгованості № 1203 від 01.11.2010 р., цінам і тарифам, затвердженим органом місцевого самоврядування і спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади.

А отже договори про компенсаційні витрати на утримання житлового фонду №138 від 03.02.2009 р., №324 від 07.07.2009 р., №22 від 24.02.2010 р., заключені між ЖУ «Лівобережне» ДП «ЕКОС» АТ ХК «Київміськбуд» і ТОВ «Аркада-Будівництво» ніяким чином не можуть визначати заборгованість гр. А. за оплату житлово-комунальних послуг.

 

4. У мотивувальні частині судового наказу суд послався на п. 2.2.4 договору на утримання будинку та прибудинкової території. Але такого договору нема у матеріалах справи, бо із гр. А. такого договору ніхто не заключав.

Звертаю увагу, що згідно ст. 16 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» порядок надання житлово-комунальних послуг, їх якісні та кількісні показники мають відповідати умовам договору та вимогам законодавства.

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» споживач зобов'язаний укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору. Пунктом 3 ч. 2 ст. 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» встановлено обов’язок виконавця підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором.

Таким чином, законом покладено обов'язок на особу, яка надає житлово-комунальні послуги, підготувати договір для споживача. А отже вини гр. А. у тому, що і з ним не укладено договір на надання житлово-комунальних послуг або договору згідно типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого Постановою Кабінету України від 20.05.2009 р. №529, нема.

 

5. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 103 ЦПК України у судовому наказі зазначається посилання на закон, на підставі якого підлягають задоволенню заявлені вимоги.

Хоча судовий наказ видано на стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, але судом першої інстанції не застосувані норми Закону України «Про житлово-комунальні послуги», зокрема, ст. 26 щодо обов’язкової письмової форми договору на надання житлово-комунальних послуг. Натомість, вважаю, суд першої інстанції безпідставно застосував ст. 68 ЖК України, ст.ст. 526 і 625 ЦК України без посилання на конкретний договір із боржниками, бо договори про компенсаційні витрати на утримання житлового фонду №138 від 03.02.2009 р., №324 від 07.07.2009 р., №22 від 24.02.2010 р., заключені між ЖУ «Лівобережне» ДП «ЕКОС» АТ ХК «Київміськбуд» і ТОВ «Аркада-Будівництво», не встановлюють зобов’язань гр. А. на оплату житлово-комунальних послуг.

За викладених обставин вважаю, що вимоги ДП «ЕКОС» АТ ХК «Київміськбуд» до гр. А. щодо зобов’язань на оплату житлово-комунальних послуг повинні розглядатись у порядку позовного провадження. Доказуванню підлягає:

-право ДП «ЕКОС» АТ ХК «Київміськбуд» надавати житлово-комунальні послуги мешканцям будинку по вул. Ж., 11 у м. Києві,

-умови договору на надання житлово-комунальних послуг, що включає перелік житлово-комунальних послуг, які надавались, тарифи та їх складові на кожну з послуг, а також загальна вартість послуг, обгрунтованість тарифів та відповідність їх затвердженим органом місцевого самоврядування, спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади цінам і тарифам.

Ці обставини матеріалами справи не підтверджені. А тому вважаю, що відповідно до ст. 309-1 ЦПК України судовий наказ підлягає скасуванню.

Дякую за увагу.

 

 

Апеляційним судом було прийнято до уваги нашу позицію, судовий наказ було скасовано.

 

 

 

 

 

Элитная бижутерия, Розірвання шлюбу, Расторжение брака, Юридические услуги, Адвокатські послуги