Відповідь на претензію про сплату боргу за тепло

  
Текст питання:    Отримав лист-претензію із вимогою сплатити борг за централізоване опалення і гарячу воду. Із суми боргу бачу, що виставили за кілька років. Але я не користуюся цими житлово-комунальними послугами більше п'яти років, бо облаштував квартиру системою індивідуального опалення. До речі, із часу встановлення цієї системи я не отримував квитанцій про оплату послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води. Договору про надання таких послуг я не укладав. Що мені відповісти на цю претензію?


Відповідь:    Виконавець послуг має право нараховувати споживачеві оплату за надані послуги з моменту укладення договору. Якщо між споживачем та виконавцем такої згоди не досягнуто, нарахування оплати за послуги не відповідає вимогам законодавства. У відповідь на претензію пропоную подати лист такого змісту:

ПАТ «Київенерго»

 

Іващенка І.І.
м. Київ, вул. Зелена, 23, кв. 88

 

 

Щодо претензії

У претензії ПАТ «Київенерго»зазначається про мій борг з централізованого опалення та постачання гарячої води. У цій претензії зроблено посилання на п. 18 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630.

Повідомляю, що я не споживаю послуги ПАТ «Київенерго» з централізованого опалення та постачання гарячої води. Централізоване опалення до моєї квартири навіть не підведено. Гарячу воду я не споживаю, бо здійснюю підігрів холодної води.

Вважаю за необхідне відзначити, що споживання послуг є особистою справою кожного. Це випливає із визначення споживача, наведене у пункті 22 частини першої статті першої Закону України «Про захист прав споживача»: споживач - це фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

Цивільний кодекс України у ст.ст. 3, 6, 203, 626, 627 визначає загальні засади цивільного законодавства, зокрема, поняття договору і свободи договору та формулює загальні вимоги до договорів як різновиду правочинів (вільне волевиявлення учасника правочину).

Відповідно до ч. 1 ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

У ч. 1 ст. 627 ЦК України зазначено, що відповідно до ст. 6 цього кодексу сторони є вільними в укладанні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 208 ЦК України правочин між фізичною і юридичною особами належить вчиняти у письмовій формі, за виключенням випадків, передбачених ч. 1 ст. 206 цього Кодексу.
Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору (ч. 1 ст. 638 ЦК України). Інші випадки визнання договору укладеним зазначені у ст.ст. 642-643 ЦК України.

Частина 1 ст. 628 ЦК України передбачає, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» договір про надання житлово-комунальних послуг набирає чинності з моменту його укладення. У ст. 631 ЦК України передбачено, що строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору; договір набирає чинності з моменту його укладення.
Отже, виконавець послуг має право нараховувати споживачеві оплату за надані послуги з моменту укладення договору.

Пунктом 3 частини 2 статті 21 Закону «Про житлово-комунальні послуги» встановлено обов'язок виконавця житлово-комунальних послуг підготувати та укласти зі споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором.

Форма та зміст (умови) типового договору щодо надання житлово-комунальних послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» (далі - постанова КМУ № 630). Ця постанова згадується у претензії ПАТ «Київенерго».

З аналізу змісту ч. 3 ст. 6, ч. 1 ст. 630 ЦК України, ст.ст. 19-21 Закону «Про житлово-комунальні послуги», постанови КМУ № 630 убачається, що умови типових договорів, що набули юридично обов'язкового значення в силу актів цивільного законодавства, є обов'язковими для сторін договору, які не мають права відступити від їх положень і врегулювати свої відносини на власний розсуд. Такий висновок зроблено Верховним Судом України у постанові Верховного Суду України від 10.10.2012 р. у справі №6-110цс12.

Відповідно до ч. 5 ст. 26 Закону «Про житлово-комунальні послуги» процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією із сторін.

У претензії зазначається, що із 01.07.2014 р. ПАТ «Київенерго» є виконавцем послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води для об'єктів усіх форм власності. Натомість нічого не зазначається про укладення зі мною договору.

ПАТ «Київенерго» із 01.07.2014 р. до теперішнього часу не пропонувало мені укласти договір. Відсутність такого договору пояснює і ненаправлення мені ПАТ «Київенерго» із 01.07.2014 р. до цього часу квитанцій про оплату послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води.
Відсутність укладеного між сторонами договору, який би відповідав вимогам типового договору, затвердженого постановою КМУ № 630, визначає відсутність будь-яких моїх зобов'язань перед ПАТ «Київенерго».

Повідомляю, що потреби в укладенні такого договору і споживання мною послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води нема із наведених вище міркувань.

У разі наявності укладеного мною договору із ПАТ «Київенерго» про надання послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, прошу надіслати мені копію цього договору. Також прошу надіслати копії квитанцій про вартість послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води, які надсилались мені із 01.07.2014 р. до теперішнього часу.


З повагою,                                                              І.І.Іващенко

Элитная бижутерия, Розірвання шлюбу, Расторжение брака, Юридические услуги, Адвокатські послуги