Публікації за тегом: Кримінальне законодавство

Сортувати:    За датою    За назвою

Людиноцентризм як домінанта соціокультурних вимірів людського буття / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Шості шинкаруківські читання. – Київ: ХмЦНП, 2010. – С. 147-148.

Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VII Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 4-5 червня 2010 р. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. – С. 673-675.

Розглядається можливість належної оцінки судом висновків судово-психологічної експертизи. Автором порівнюються дослідження, проведені українськими та американськими вченими щодо розуміння суддями методологічних питань застосування спеціальних психологічних знань.

Матеріали IV Звітної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу (м. Одеса, 9 квітня 2009 року). – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2009. – С. 56-57.

Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 43. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – С. 469-474.

Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 41. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – С. 508-513.

«Наукові дослідження – теорія та експеримент 2007»: Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 14-16 травня 2007 р. – Полтава: Вид-во «ІнтерГрафіка», 2007. – Т. 3. – С. 107-110.Споріднені теги:     Судово-психологічна експертиза   
Элитная бижутерия, Розірвання шлюбу, Расторжение брака, Юридические услуги, Адвокатські послуги