Суд визнав виконавчий напис нотаріуса таким, що не підлягає виконанню

  2021-06-10 18:38:50
Приватний виконавець відкрив виконавче провадження за виконавчим написом приватного нотаріуса Броварського нотаріального округу Гамзатової Аліни Анатоліївни про стягнення із особи на користь ТОВ "Вердикт Капітал" заборгованості за кредитним договором, укладеним із АТ "Альфа-Банк".
Адвокат Стеценко Юрій підготував позов до суду про визнання цього виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню. Зміст позовної заяви наведено нижче.
Суд частково задовольнив цю позовну заяву, визнав таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис. Із текстом рішення суду можна ознайомитись за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/90784610. Рішення суду набрало законної сили.


До Броварського міськрайонного суду Київської області

Позивач: ---
адреса: ---

Відповідачі: приватний нотаріус Броварського нотаріального округуГамзатова Аліна Анатоліївна
адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Шевченка, буд. 13,
кв. 7, тел. (04594)41266, ІПН і ел. пошта не відомі

Товариство з обмеженою відповідальністю "Вердикт Капітал"
адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 5Б, ІПН 36799749, засоби зв'язку невідомі

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: приватний виконавець ---
адреса: ---

Позовна заява
про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню

Мені стало відомо про винесення приватним виконавцем постанови про відкриття виконавчого провадження за виконавчим написом приватного нотаріуса Броварського нотаріального округу Гамзатової А.А. про стягнення із мене на користь ТОВ "Вердикт Капітал" заборгованості за кредитним договором.
Зі змісту цього виконавчого напису нотаріуса слідує, що я є боржником за кредитним договором, укладеного із АТ "Альфа-Банк"; невідомо на підставі чого правонаступником усіх прав та обов'язків АТ "Альфа-Банк" стало ТОВ "Кредитні Ініціативи", яке начебто на підставі договору факторингу відступило право вимоги ТОВ "Фінансова компанія "ВЕСТА", а те у свою чергу відступило на підставі договору відступлення прав вимоги ТОВ "Вердикт Капітал".
Цей виконавчий напис нотаріуса є незаконним та таким, що не підлягає виконанню.
Відповідно до статті 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.
У відповідності до положень ст.ст. 1054, 1055 ЦК України кредитний договір повинен бути укладений в письмовій формі та містити в собі положення щодо розміру та умов кредиту.
Відповідно до правила ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.
У відповідності до ст. 638 ЦК договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
Кредитний договір є неукладеним (не відбувся), коли сторони в належній формі не досягли згоди щодо хоча б однієї його істотної умови, передбаченої законодавцем.
Відповідно до п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 року № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними», підставою недійсності правочину, відповідно до ч. 1 ст. 215 ЦК, є недодержання стороною (сторонами) вимог, які встановлені ст. 203 ЦК, саме на момент вчинення правочину. Не може бути визнаний недійсним правочин, який не вчинено. Зокрема, не є укладеним правочин (договори), у яких відсутні встановлені законодавством умови, необхідні для їх укладення (відсутня згода за всіма істотними умовами договору; не отримано акцепт стороною, що направила оферту; не передано майно, якщо відповідно до законодавства для вчинення правочину потрібна його передача тощо).
Згідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» фінансові послуги відповідно до положень цього Закону надаються суб'єктами господарювання на підставі договору. Договір, якщо інше не передбачено законом, повинен містити: 1) назву документа; 2) назву, адресу та реквізити суб'єкта господарювання; 3) прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи, яка отримує фінансові послуги, та її адресу; 4) найменування, місцезнаходження юридичної особи; 5) найменування фінансової операції; 6) розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків; 7) строк дії договору; 8) порядок зміни і припинення дії договору; 9) права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору; 9-1) підтвердження, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 цього Закону, надана клієнту; 10) інші умови за згодою сторін; 11) підписи сторін.
Вказані умови кредитного договору є істотними.
Крім того, згідно до ч. 4 ст. 11 Закону України "Про захист прав споживачів" у договорі про надання споживчого кредиту зазначаються: 1) сума кредиту; 2) детальний розпис сукупної вартості кредиту для споживача (у процентному значенні та грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов'язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту; 3) дата видачі кредиту або, якщо кредит видаватиметься частинами, дати і суми надання таких частин кредиту та інші умови надання кредиту; 4) право дострокового повернення кредиту; 5) річна відсоткова ставка за кредитом; 6) умови дострокового розірвання договору; 7) інші умови, визначені законодавством.
Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання споживачем тексту детального розпису сукупної вартості споживчого кредиту, зазначеного у договорі про надання споживчого кредиту або у додатку до такого договору, у тому числі шляхом друкування його кеглем, меншим за кегль шрифту основного тексту, злиття кольору шрифту з кольором фону.
Я не укладав із АТ "Альфа-Банк" кредитного договору, який би відповідав вимогам ст.ст. 1054, 1055 ЦК України, ч. 1 ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ч. 4 ст. 11 Закону України "Про захист прав споживачів".
У виконавчому написі нотаріуса записано: "Стягнення заборгованості проводиться за період з --- по ---". Щоб таке записати потрібно, щоб було підтвердження того, що строк дії кредитного договору був у вказаний період. Але з того часу минуло більше трьох років.
Відповідно до п. 5.1 глави 16 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.02.2012 року за № 282/20595, виконавчий напис вчинюється на оригіналі документа (дублікаті документа, що має силу оригіналу), що встановлює заборгованість.
Оскаржуваний виконавчий напис не вчинено на оригіналі кредитного договору, укладеного між мною АТ "Альфа-Банк", що є підтвердженням відсутності кредитного договору.
07.02.2014 року на засіданні пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ було обговорено та взято до відома інформацію про узагальнення судової практики розгляду справ про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні. В п. 10 цього узагальнення вказано: "однією з об'єктивних причин оскарження виконавчих написів є поверхневий підхід нотаріуса до вирішення питання про можливість вчинення виконавчого напису у кожному конкретному випадку. Поза увагою нотаріуса часто лишається те, що стягувачі, звертаючись за вчиненням виконавчого напису, необґрунтовано завищують суми своїх вимог, включаючи до їх складу всі санкції, комісії, винагороди, або звертаються про стягнення спірного боргу.
Тому судами під час розгляду таких справ має бути враховано пред'явлені банками розрахунки заборгованості за кредитними договорами, суми, які зазначені у письмових вимогах та виконавчих написах нотаріусів, з'ясовано всі обставини у справі, зокрема чи є за боржником сума боргу. При цьому судам слід особливу увагу приділяти спірності сум у частині зазначення різних сум у письмовій вимозі та у виконавчому написі. Як правило у виконавчому написі сума є більшою ніж у вимозі, але це пов'язано з часом, який пройшов від надіслання вимоги і вчинення виконавчого напису. Отже, якщо у письмовій вимозі боржнику повідомлено, що при вчиненні напису сума заборгованості може буде збільшена з урахуванням нарахування процентів та штрафних санкцій, то у такому випадку спірності суми немає".
Звертаю увагу, що у виконавчому написі до суми заборгованості включено строкову заборгованість за штрафами і пенями. Заборгованість за штрафами і пенями виключає безспірність заборгованості.
Статтею 50 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.
В п. 6 узагальнення пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року «Про судову практику розгляду справ про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні» роз'яснено: «в разі подання позову щодо оскарження нотаріальної дії з підстав недотримання приватним нотаріусом вимог чинного законодавства при їх вчиненні відповідачем буде сам приватний нотаріус».
Відповідно до ст. 27 ЦПК України подаю цей позов за місцем знаходження відповідача приватного нотаріуса Броварського нотаріального округу Гамзатової А.А.
Підпунктом 3.5 пункту 3 глави 16 розділу ІІ Порядку № 296/5 передбачено, що при вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 року № 1172.
Відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 та підпункту 3.6 пункту 3 глави 16 розділу ІІ Порядку № 296/5 якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус має право витребувати їх у стягувача, а якщо для вчинення виконавчого напису, крім документа, що встановлює заборгованість, необхідно подати й інші документи, зазначені в цьому Переліку, то вони до виконавчого напису не приєднуються, а залишаються у матеріалах нотаріальної справи.
Згідно до пункту 3 глави 7 розділу I Порядку № 296/5 документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов'язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.
Отже, у справах приватного нотаріуса Гамзатової А.А. є копії усіх матеріалів, наданих ТОВ "Вердикт Капітал", за якими нотаріусом вчинено спірний виконавчий напис.
У ТОВ "Вердикт Капітал" є оригінали цих документів.
Я не можу надати до суду ці документи, бо вони зберігаються у відповідачів. Для розгляду цього позову є необхідність у дослідженні цих документів, тому прошу витребувати від приватного нотаріуса Гамзатової А.А. належно завірену копію нотаріальної справи, у якій вчинено виконавчий напис. Також прошу витребувати від ТОВ "Вердикт Капітал" для огляду оригінали документів, які подавались приватному нотаріусу Гамзатовій А.А. для вчинення нотаріального напису.
У мене є оригінал постанови приватного виконавця про відкриття виконавчого провадження.
Оригінал виконавчого напису нотаріуса знаходиться у приватного виконавця.
Заходи досудового врегулювання спору не проводилися, бо законом не визначений обов'язковий досудовий порядок урегулювання такого спору.
Заходів забезпечення доказів за цією позовною заявою не вживалось.
Разом із позовною заявою подаю заяву про забезпечення позову.
Відповідно до статті 134 ЦПК України повідомляю про попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які я поніс і які очікую понести у зв'язку із розглядом справи за цією позовною заявою: 1) судовий збір, 2) витрати на професійну правничу допомогу. Згідно ч. 8 ст. 141 ЦПК України повідомляю, що протягом п'яти днів після ухвалення рішення суду подам докази витрат на професійну правничу допомогу.
Я не подавав іншого позову (позовів) до тих же сторін з тим самим предметом і з тих самих підстав, які заявлені у цій позовній заяві.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 15, 49, 175 ЦПК України,

прошу:

1. Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис, вчинений приватним нотаріусом Броварського нотаріального округу Гамзатовою Аліною Анатоліївною і зареєстрований в реєстрі за № --- про стягнення з мене на користь ТОВ "Вердикт Капітал" заборгованості у розмірі --- грн. за кредитним договором ---.
2. Витребувати від приватного нотаріуса Броварського нотаріального округу Гамзатової А.А. належно завірені копії документів, на підставі яких вчинений спірний виконавчий напис.
3. Витребувати від ТОВ "Вердикт Капітал" для огляду оригінали документів, поданих приватному нотаріусу Броварського нотаріального округу Гамзатовій А.А. для вчинення спірного виконавчого напису.

Додатки:
1. Копія виконавчого напису.
2. Копія постанови приватного виконавця про відкриття виконавчого провадження.
3. Квитанція про сплату судового збору.
4. 3 копії позовної заяви та додатків до неї для осіб, які беруть участь у справі.

Позивач ________

Элитная бижутерия, Розірвання шлюбу, Расторжение брака, Юридические услуги, Адвокатські послуги