Матеріали справи з протоколом повернуто

  2016-09-16 17:26:34

Судом розглянуто справу про адміністративне правопорушення за частиною першою статті 130 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані алкогольного сп'яніння).

Захисник особи, яка притягалась до відповідальності, адвокат Стеценко Юрій заявив клопотання про перегляд судом відео, зробленого свідком, щодо обставин складання працівником поліції протоколу про адміністративне правопорушення і долучення до матеріалів справи CD диску із вказаним відеозаписом. Ось зміст цього клопотання:

 До Nського районного суду

 

адвоката Стеценка Ю.В.

 

КЛОПОТАННЯ

 

Відповідно до ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, у тому числі тими, що використовуються особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, або свідками, а також працюючими в автоматичному режимі, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Варто вказати, що відеозапис є матеріальним об'єктом, що містить інформацію про подію, яка відбулася. Натомість протокол про адміністративне правопорушення - це лише документ, який містить у собі елемент суб'єктивного, що потребує перевірки. Відео дозволяє зафіксувати події, які мають юридичний склад. При цьому на відміну від інспектора поліції, який сприймає інформацію суб'єктивно, відображення інформації на відео відбувається об'єктивно. Відеокамера фіксує і відтворює подію так, як та відбувалася.

Дії працівників поліції К.О.П. і А.А.А. зі складання протоколу про адміністративне правопорушення щодо мого клієнта знято на відео мобільного телефону особою, яка записана свідком у протоколі про адміністративне правопорушення.

Із цього відео видно, що огляд на стан алкогольного сп'яніння з використанням спеціального технічного засобу «Драгор» проводився поліцейським після складання протоколу про адміністративне правопорушення. Також із відео видно, що стосовно мого клієнта був використаний вказаний технічний засіб, який показав 0%. Але ця проба не зафіксована поліцейським, не був складений акт огляду на стан алкогольного сп'яніння з використанням спеціальних технічних засобів, показники спеціального технічного засобу «Драгор» не роздруковувались поліцейським. Вказане відео співвідноситься із письмовими поясненнями свідків, а також актом огляду, у яких ці свідки власноруч записали, що результат тесту 1,13% «це другий результат, перший 0,00%».

На підставі викладеного прошу оглянути відео, зроблене свідком стосовно дій працівників поліції К.О.П. і А.А.А. про обставини складання протоколу про адміністративне правопорушення щодо мого клієнта і долучити до матеріалів справи CD диск із вказаним відеозаписом.

 

Додаток: CD диск із відеозаписом.

 

Адвокат Стеценко Ю.В. ________

 

Клопотання захисника було задоволено судом.

Після цього захисник заявив клопотання про повернення матеріалів справи на дооформлення і додаткову перевірку. Ось зміст цього клопотання:

До Nського районного суду

 

адвоката Стеценка Ю.В.

 

КЛОПОТАННЯ

 

Вчинення адміністративного правопорушення повинно бути доведено належними та допустимими доказами, оскільки адміністративне правопорушення у всьому цивілізованому світі - це «малий злочин», при доведенні вчинення якого діють ті ж вимоги, що й при доведенні скоєння злочину.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 278 КУпАП орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує питання чи правильно складений протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення.

Протокол про адміністративне правопорушення серії АА1 № 111111 складений інспектором патрульної поліції К.О.П.

Звертаю увагу, що згідно з п. 10 розділу ІІ Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України 09.11.2015 р. № 1452/735, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.11.2015 р. за № 1413/27858 (надалі - Інструкція), передбачено, що результати огляду на стан сп'яніння водія транспортного засобу, проведеного поліцейським, зазначаються в акті огляду на стан алкогольного сп'яніння з використанням спеціальних технічних засобів (далі - акт огляду). У випадку установлення стану сп'яніння результати огляду, проведеного поліцейським, зазначаються у протоколі про адміністративне правопорушення, до якого долучається акт огляду. Акт огляду складається у двох примірниках, один з яких вручається водію, а другий залишається у поліцейського та/або долучається до протоколу про адміністративне правопорушення у разі встановлення стану сп'яніння. Якщо технічними характеристиками спеціального технічного засобу передбачається роздрукування на папері його показників, ці результати долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення.

Отже, вказаним пунктом 10 Інструкції передбачено, що поліцейський спочатку складає акт огляду, а вже потім протокол про адміністративне правопорушення у разі встановлення стану сп'яніння.

У матеріалах справи про адміністративне правопорушення щодо мого клієнта нема акту огляду, який склав поліцейський К.О.П. Є два акти огляду, складені інспектором патрульної поліції А.А.А.

Але у пункті 10 розділу ІІ Інструкції зазначається про поліцейського у однині, а не множині. Тобто конкретний поліцейський є відповідальним за дотримання процедури огляду водія на стан алкогольного сп'яніння і оформлення його результатів. Цією інструкцією не передбачено таке поняття як «патруль» і колективна діяльність членів патруля та їх відповідальність за цю роботу. Патруль може здійснювати колективні організаційні заходи, але не процесуальні. Це можна встановити зі змісту розділу ІІ Інструкції, який носить назву «Проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння поліцейським і оформлення його результатів».

Стаття 7 КУпАП передбачає провадження в справах про адміністративне правопорушення тільки на основі суворого додержання законності.

Стаття 62 Конституції України закріплює принцип судочинства - презумпцію невинуватості, відповідно до якого особа, яка притягується до відповідальності може бути визнана винною і покараною лише за умови, якщо її вина буде доведена в передбаченому законом порядку і встановлена рішенням суду. Державні органи не мають права перекладати обов'язок доказування на особу, яка притягується до відповідальності.

Відповідно до статті 256 КУпАП протокол є єдиним документом, у якому зазначається суть правопорушення, тобто це є фактично те обвинувачення, яке висунуто особі від імені держави відповідним державним службовцем.

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Ці інші відомості, необхідні для вирішення справи про притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП, встановлюються актом огляду, який повинен бути вручений водію. Без складання акту огляду і вручення його моєму клієнту поліцейський К.О.П. не мав права складати протокол про адміністративне правопорушення.

Акт огляду, складений поліцейським А.А.А., не містить підпису мого клієнта. Якби у ньому було зроблено запис про відмову мого клієнта від підпису, то на підставі цього акту огляду поліцейський А.А.А. міг би скласти протокол про адміністративне правопорушення, але він порушив п. 10 розділу ІІ Інструкції, бо не вручив моєму клієнту один примірник цього акту огляду. Обидва акти огляду, складені поліцейським А.А.А., є у матеріалах справи. Крім того, відсутність підпису мого клієнта у графі «З результатами згоден» означає незгоду.

Згідно пункту 7 розділу I Інструкції у разі незгоди водія з результатами огляду, проведеного поліцейським, такий огляд проводиться в найближчому закладі охорони здоров'я, якому надано право на його проведення відповідно до ст. 266 КУпАП (далі - заклад охорони здоров'я).

Але щодо мого клієнта не проводився огляд у закладі охорони здоров'я. Направлення на огляд до закладу охорони здоров'я відповідно до пункту 8 розділу II Інструкції їй не видавалося.

Дії працівників поліції К.О.П. і А.А.А. щодо обставин складання протоколу про адміністративне правопорушення щодо мого клієнта знято на відео особою, яка записана свідком у цьому протоколі серії АА1 № 111111. Із цього відео видно, що поліцейські повідомили свідку, що вони спочатку зробили тест із використанням спеціального технічного засобу «Драгор», який показав 1,15%, але у матеріалах справи нема ні акту огляду щодо цього тесту, ні його роздрукування. Після звернення свідків до поліцейських був проведений тест, який показав 0%. Але у матеріалах справи нема акту огляду і роздруківки спеціального технічного засобу «Драгор» щодо цього тесту. Вказане відео співвідноситься із письмовими поясненнями свідків, а також актом огляду, у яких ці свідки власноруч записали, що результат тесту 1,13% «це другий результат, перший 0,00%».

Звертаю увагу, що Конституційний Суд України у рішенні від 22.12.2010 р. № 23-рп/2010 по справі про адміністративну відповідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (справа № 1-34/2010) вказав, що адміністративна відповідальність в Україні та процедура притягнення до адміністративної відповідальності ґрунтуються на конституційних принципах та правових презумпціях, які зумовлені визнанням і дією принципу верховенства права в Україні (п. 4.1 рішення). Серед основних прав і свобод людини і громадянина та гарантій їх дотримання і захисту Конституційний Суд України, зокрема, вказав і те, що обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях; усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь (частина третя статті 62 Конституції України) (п. 4).

Відповідно до п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 р. № 14 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті» неприпустимим є спрощений підхід до судового розгляду справ про адміністративні правопорушення на транспорті та ігнорування прав осіб, яких притягають до відповідальності і захисників. При розгляді справ зазначеної категорії необхідно з'ясовувати всі обставини, перелічені у статтях 247 і 280 КпАП. Визнано правильною практику тих суддів, які вмотивованими постановами повертають протоколи про адміністративні правопорушення, складені не уповноваженою на те посадовою особою або без додержання вимог ст. 256 КпАП, відповідному правоохоронному органу для належного оформлення.

З огляду на наведене прошу направити матеріали справи про адміністративне правопорушення відносно мого клієнта до управління патрульної поліції на дооформлення, для належного виконання вимог ст.ст. 254 і 256 КУпАП та на додаткову перевірку щодо встановлення події адміністративного правопорушення з послідуючим направленням, за наявності для цього законних підстав, матеріалів справи на новий судовий розгляд з урахуванням положень ст. 38 КУпАП.

 

Адвокат Стеценко Ю.В. ________

 

Клопотання захисника задоволено судом, матеріали справи повернуто до поліції на дооформлення.

 

Элитная бижутерия, Розірвання шлюбу, Расторжение брака, Юридические услуги, Адвокатські послуги