Ознайомлення зі справою особою, яка не брала у ній участі

  
Текст питання:   

Мій брат подав позов про визнання недійсним дарування квартири, за яким батько подарував свою квартиру мені. Посилається на те, що батько перед смертю перебував на обліку у психіатра, а тому не міг усвідомлювати свої дії. Під час розгляду цієї справи мені стало відомо, що три роки назад брат намагався через суд визнати батька недієздатним. Результати тої справи мені не відомі. Як я можу про це дізнатися?
Відповідь:   

 

Навіть якщо Ви не були учасником справи за заявою вашого брата про визнання батька недієздатним, Ви можете звернутись до архіву суду, у якому розглядалась справа, із заявою про ознайомлення і отримання копії рішення суду. Вивчення змісту матеріалів справи про визнання батька недієздатним може мати важливе значення при розгляді справи про визнання недійсним договору дарування, бо підставою позову є неналежний, на думку позивача, психічний стан дарувальника. А це питання розглядалось у справі про визнання батька недієздатним. Рекомендую Вам звернутись до архіву суду із такою заявою:

 

 

До Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області

 

Пархомова Сергія Микитовича

адреса: ХХХ

 

ЗАЯВА

 

У Білоцерківському міськрайонному суді Київської області розглядається цивільна справа за позовом Пархомова Віктора Микитовича до мене про визнання недійсним договору дарування. Пархомов В.М. є моїм рідним братом. Предметом його позову є визнання недійсним договору дарування квартири, який наш батько Пархомов Микита Пилипович вчинив на мою користь. Підставами позову є ст. 225 ЦК України. Позивач обґрунтовує свої вимоги тим, що батько за своїм станом психічного здоров'я не міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

Мені стало відомо, що у 2011 р. у Білоцерківському міськрайонному суді розглядалась цивільна справа за заявою Пархомова Віктора Микитовича про визнаннання недієздатним Пархомова Микити Пилиповича та встановлення над ним опіки. Ця справа зараз знаходиться у архіві суду. Ознайомлення із її матеріалами мені потрібно для з'ясування стану здоров'я батька, оскільки її предметом розгляду було саме це питання. Це ж питання Пархомов Віктор Микитович порушує у справі до мене про визнання недійсним договору дарування. За його клопотанням суд призначив проведення посмертної судово-психіатричної експертизи.

Згідно статті 9 Закону України «Про доступ до судових рішень» особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов'язків, може звернутися до апарату відповідного суду з письмовою заявою про:

1) надання можливості ознайомитися із судовим рішенням;

2) надання можливості виготовити в приміщенні суду копії судового рішення за допомогою власних технічних засобів;

3) виготовлення копії судового рішення апаратом суду.

У заяві особа повинна обґрунтувати, чому вона вважає, що судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов'язків.

Заява розглядається відповідальною службовою особою апарату суду невідкладно, а якщо вона потребує додаткового вивчення, - протягом трьох робочих днів.

Про результати розгляду заяви службова особа апарату суду вносить запис до відповідного журналу із зазначенням відомостей про особу, яка звернулася з цією заявою.

За правилами цієї статті забезпечується також доступ осіб, зазначених у частині першій цієї статті, до матеріалів справи, що необхідні для оскарження судового рішення.

Звертаю увагу, що стаття 8 Європейської Конвенції захисту прав людини та основних свобод гарантує кожному право на повагу до його сімейного життя.

Водночас статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" встановлено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини (наприклад, у справах Olsson v.Sweden (1998), Berrehab v. Netherlands (1988)) неодноразово зазначалося, що поняття «сімейне життя» визначається ступенем кровного споріднення у залучених до справи людей і наявність у них діючих сімейних зв'язків. Сімейне життя в трактуванні статті 8 включає зв'язки між родичами, наприклад, між батьком, матір'ю і дітьми усередині одного шлюбу.

Ознайомлення мене із матеріалами справи за заявою Пархомова Віктора Микитовича про визнання недієздатним Пархомова Микити Пилиповича та встановлення над ним опіки, у якій я не брав участі, не буде порушувати прав інших осіб, оскільки ці матеріали стосуються мого померлого батька. Рішення суду у цій справі, зокрема, його мотивувальна частина із посиланням на матеріали справи може впливати на мої права у справі за позовом Пархомова Віктора Микитовича до мене про визнання недійсним договору дарування, що розглядається у Білоцерківському міськрайонному суді.

Згідно ч. 3 ст. 61 ЦПК України обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Враховуючи викладене вище, прошу дозволити ознайомитись із матеріалами справи за заявою Пархомова Віктора Микитовича про визнання недієздатним Пархомова Микити Пилиповича та встановлення опіки, яка знаходиться у архіві Білоцерківького міськрайонного суду. Також прошу дозволити зробити копії матеріалів цієї справи, а також видати мені копію цього судового рішення.

 

Додатки: 1) копія свідоцтва про смерть Пархомова Микити Пилиповича, 2) копія свідоцтва про народження Пархомова Сергія Микитовича, 3) копія ухвали Білоцерківського міськрайонного суду про призначення посмертної судово-психіатричної експертизи.

 

 

___________ С.М.Пархомов


Элитная бижутерия, Розірвання шлюбу, Расторжение брака, Юридические услуги, Адвокатські послуги