Як відкласти погашення кредиту у зв’язку із нестабільною ситуацією в Україні

  
Текст питання:   

Добрий день шановний Юрію. Якщо є можливість, дайте відповідь на таке питання. Минулого року взяв кредит, все сплачувалося вчасно, але на даний час за березень і квітень був накладений штраф за невчасно погашений кредит (погашення проходило ще до строку, встановленого банком). Чи можливо на даний час відкласти погашення кредиту у зв'язку із нестабільною ситуацією в Україні? Кредит брав у Приватбанку. Сам уряд визнав, що ситуація на підні і сході України нестабільна, зокрема у Дніпропетровській області почалось знищення банкоматів Приватбанку. Якщо є така можливість, то як правильно написати заяву?
Відповідь:    Добрий день. Вам треба написати до головного офісу банку лист із посиланням на форс-мажор. Пропоную зразок заяви, яку я готував під час масових протестів у Києві у лютому цього року. Хоча вона стосується виконання зобов'язань за договором оренди, однак Ви можете посилатись на ті ж норми права. Не розраховуйте отримати якусь довідку у Торгово-промисловій палаті України. Посилайтесь на норми Цивільного кодексу щодо неможливості виконати зобов'язання. 

До ТОВ «NNN»

 

Фізичної особи-підприємця Петренка Петра Петровича

адреса: м. Київ, вул. Щусєва, 12/7

 

 

ЗАЯВА

про форс-мажорні обставини

 

Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори, а також інші юридичні факти. Цивільні права та обов'язки можуть виникати безпосередньо з актыв цивільного законодавства.

Згідно статті 13 ЦК України цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства.

Відповідно до статті 14 ЦК України цивільні обов'язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства. Особа може бути звільнена від цивільного обов'язку або його виконання у випадках, встановлених договором або актами цивільного законодавства.

Договір оренди частини нежитлового приміщення, підписаний між нами, встановлює наші взаємні цивільні права і обов'язки щодо користування нежитловим приміщенням.

Пунктами 6.1.1 і 1.4 цього договору передбачено обов'язок орендаря використовувати орендоване майно для розміщення магазину одягу, а пунктом 6.1.6 - на підставі виставлених рахунків своєчасно здійснювати орендні платежі та компенсувати орендодавцю витрати за користування комунальними послугами.

18 лютого цього року у Києві розпочались антиурядові заворушення, що потягли за собою масові безпорядки, пошкодження майна, підпали, застосування зброї та насилля. За таких обставин робота магазину одягу унеможливлюється. Ці обставини не залежать від моєї волі і перебувають поза мого контролю.

Пунктом 9.1 договору передбачено, що жодна сторона договору не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання своїх зобов'язань за цим договором, якщо таке невиконання є виключним наслідком форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, катастрофи, аварії, заворушення, дії суб'єктів природних монополій чи військові дії, які є поза можливим контролем з боку сторони цього договору, яка заявляє про форс-мажорні обставини.

Згідно статті 617 ЦК України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Відповідно до пункту 9.2 договору повідомляю Вас про форс-мажорні обставини, які унеможливлюють виконання мною зобов'язань, встановлених цим договором. Прошу врахувати це при виставленні рахунків за орендну плату та компенсацію витрат за користування комунальними послугами.

 

 

 

19 лютого 2014 р.                                                   __________ ФОП Петренко П.П.

 


Элитная бижутерия, Розірвання шлюбу, Расторжение брака, Юридические услуги, Адвокатські послуги