Звернення до банку про видачу коштів з поточного рахунку

  
Текст питання:    Рік назад відкрив поточний банківський рахунок у іноземній валюті (у доларах США). Зараз не можу зняти кошти готівкою. Написав заяву до банку, щоб видали усю суму. Банк відповів, що діє постанова Правління НБУ від 29 серпня 2014 року № 540, якою обмежується видача коштів у валюті з поточного рахунку в межах 15000 грн. на добу за курсом НБУ. Але і цих коштів я отримати не можу. Чи правомірні дії банку? Що порадите зробити? Чи потрібно мені кожного дня звертатися бо банку із заявою про видачу готівки у доларах США у еквіваленті до 15000 грн.?

Відповідь:    Постановою Правління Національного банку України «Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютних ринків України» від 29 серпня 2014 року № 540 обмежено видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах 15000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом НБУ. Але це не позбавляє Вас права отримувати у банку готівкою кошти у іноземній валюті в межах 15000 гривень на добу в еквіваленті за офіційним курсом НБУ. Цей нормативний акт не відміняє обов'язку банка видавати готівку, хоча б у вказаних межах.
Пропоную звернутися до банку із заявою щодо завчасного повідомлення про час та місце видачі грошових коштів з поточного рахунку в доларах США в межах щоденного ліміту, встановленого Національним банком України. Якщо банк і надалі не видаватиме кошти, рекомендую звертатися до суду із позовом про стягнення з банку заборгованості. Наразі пропоную Вам текст звернення до банку.

 

ПуАТ «ХХХ Банк»

 

 

Іванова Івана Івановича
адреса: м. Київ, вул. ХХХ

 

 

ЗАЯВА

 

Я звернувся із заявою щодо видачі мені грошових коштів з мого рахунку в ПуАТ «ХХХ Банк» №1111111111111 в сумі 15000 (п'ятнадцять тисяч) доларів США. У цій заяві я просив видати вказану суму в доларах США.
У відповідь я отримав листа, у якому зроблено посилання на постанову Правління НБУ «Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютних ринків України» від 29 серпня 2014 року № 540. Натомість нічого не зазначено щодо виконання банком зобов'язання видати мені кошти.
Звертаю увагу, що положеннями п. 9 постанови Правління НБУ «Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютних ринків України» від 29 серпня 2014 року № 540 встановлено, що уповноважені банки зобов'язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах 15000 грн. 00 коп. на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом НБУ.
Разом з тим, статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Також ч.ч. 1, 2, ст. 319 та ч. 2 ст. 386 ЦК України визначено, що власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.
Відповідно до вимог ч. 3 статті 1068 ЦК України банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розпорядження, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунку або законом.
Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору, вимог кодексу, актів законодавства, а при відсутності таких вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Положеннями ч. 1 ст. 612 ЦК України передбачено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.
Статтею 1074 ЦК України передбачено, що обмеження прав клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.
А отже, Ваше посилання на постанову Правління НБУ «Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютних ринків України» від 29 серпня 2014 року № 540, як на підставу для неповернення належних мені грошових коштів, є безпідставним, оскільки в даному випадку правовідносини між сторонами, в першу чергу, регулюються ЦК України та двостороннім Договором банківського рахунку фізичної особи з випуском платіжної карти, укладеним між нами, а відмова в видачі коштів порушує мої права, регламентовані, у тому числі, статтею 41 Конституції України.
У зв'язку із цим нагально вимагаю видати мені готівкою 15000 (п'ятнадцять тисяч) доларів США з мого рахунку №1111111111111. Повідомляю про свою готовність прибуття до указаного Вами відділення ПуАТ «ХХХ Банк» у м. Києві для отримання коштів у доларах США в межах 15000 грн. на добу в еквіваленті за офіційним курсом НБУ, допоки я не отримаю усю суму 15000 доларів США.
Звертаю увагу, що частина 1 статті 532 ЦК України визначає місце виконання зобов'язання: якщо місце виконання зобов'язання не встановлено у договорі, виконання грошового зобов'язання провадиться за місцем проживання кредитора (п. 4).
Поскільки я є кредитором і мешкаю у м. Києві, то і виплата коштів має відбуватись у м. Києві. А тому прошу повідомляти мене завчасно про час та місце видачі вказаних коштів письмово шляхом направлення листа електронною поштою на адресу ххххххх, а також телефоном за номером +38ХХХХХХХХХ.

 

                                                   ____________І.І.Іванов

Элитная бижутерия, Розірвання шлюбу, Расторжение брака, Юридические услуги, Адвокатські послуги