Відстрочення сплати судового збору

  
Текст питання:    Хочу оскаржити до суду рішення органу міграційної служби про відмову у реєстрації місця проживання. Узнав, що із вересня 2015 року підвищено розмір судового збору за подання адміністративного позову. Чи можна якось уникнути чи зменшити сплату судового збору?

Відповідь:    Єдиною підставою для зменшення розміру належних до оплати судових витрат, звільнення від їх оплати, відстрочення або розстрочення сплати судових витрат є майновий стан заявника. Раджу вам разом із позовною заявою подати заяву щодо судових витрат, у якій можете навести аргументи про свій майновий стан. Такими аргументами можуть бути: невеликий розмір заробітної плати, пенсії, стипендії, утримання неповнолітніх дітей чи батьків, проходження лікування тощо.
Пропоную вашій увазі зразок такої заяви.

Окружний адміністративний 
суд м. Києва

Заявник: Клишенко М.В.
адреса: ХХХ

ЗАЯВА
про відстрочення судових витрат

Згідно частини першої статті 88 Кодексу адміністративного кодексу України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк.
Частиною 2 цієї статті передбачено можливість відстрочення судом оплату судових витрат до ухвалення судового рішення у справі.
Як зазначено у рішенні Європейського суду з прав людини від 19.06.2001 р. у справі «Креуз проти Польщі», сплата судового збору не повинна перешкоджати доступу до правосуддя, ускладнювати цей доступ таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права, та має переслідувати законну мету.
Посилання на це рішення Європейського Суду зроблено Вищим адміністративним судом України у Довідці про результати вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами Закону України «Про судовий збір» у другому півріччі 2014 року (надалі - Довідка).
Згідно частин першої і другої статті 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом; кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
У зазначеній вище Довідці зазначено, що єдиною підставою для вчинення судом зазначених у статті 88 КАС України дій є майновий стан заявника. Обґрунтування пов'язаних з цим обставин, які свідчать про неможливість або утруднення в здійсненні оплати судового збору у встановлених законом розмірах і в строки, покладається на цю особу.
Розмір мого щомісячного заробітку становить менше 3000 грн., що підтверджується довідкою із місця роботи. У мене на утриманні перебуває донька, яка навчається в інституті на стаціонарі і не має заробітку. Це підтверджується довідкою з інституту. Також зі мною мешкає мати-пенсіонер, догляд за здоров'ям якої потребує від мене сплати коштів. У підтвердження цього подаю довідку про склад сім'ї та довідку про розмір пенсії матері. Тому сплата ще судового збору ставить мене у скрутне матеріальне становище виживання.
У зв'язку із цим прошу відстрочити мені оплату судових витрат до ухвалення судового рішення за моїм адміністративним позовом і набрання ним законної сили.

Додатки: докази щодо матеріального стану на 4 арк.

__________ М.В.Клишенко

Элитная бижутерия, Розірвання шлюбу, Расторжение брака, Юридические услуги, Адвокатські послуги