Самочинне будівництво: чиї права порушено?

  
Текст питання:    Мені належить ½ частина приватного будинку. У будинку дві кваритири із окремими виходами. Із співвласником-сусідом порозумітися не виходить. Виникають постійні сварки за межу користування земельною ділянкою. Через це приватизувати землю до цього часу не вдалося. Сусід мені «підсунув свиню» - написав заяву до державної архітектурно-будівельної інспекції про те, що я самовільно прибудував тамбур. Я дійсно на місці старого дерев'яного тамбуру звів цегляний більшої площі, аніж попередній. Це було вже 15 років назад. Мене викликав інспектор, подивися технічний паспорт на будинок, я йому написав пояснення. Він сказав, що проводить по заяві сусіда позапланову перевірку і хоче приїхати на місце подивитися, зробити фотографії. Так і було. Потім мене знову викликали до інспекції, вручили припис і постанову по справі про адміністративне правопорушення. У приписі написано про заборону експлуатації приміщення тамбуру самочинно реконструйованої квартири і зобов'язання усунути допущені порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності протягом 2 місяців. У постанові записано про вчинення мною адміністративного такого правопорушення, як «Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва» (стаття 96 КУпАП) і накладено штраф 170 грн. Інспектор пояснив, що якщо заплачу штраф протягом 10 днів, то питань більше не буде. Чи це дійсно так?

Відповідь:   

Ваше питання більше стосується припису, виданого державною архітектурно-будівельною інспекцією, аніж постанови по справі про адміністративне правопорушення.

Без приватизації земельної ділянки ви не зможете ввести в експлуатацію тамбур, а отже не зможете виконати припис. Ви пишете, що у вас спір із іншим співвласником про межі користування земельною ділянкою. Із цього припускаю, то процес приватизації затягнеться. Якщо ви сплатите цей невеликий штраф, то ви визнаєте правомірність припису. Через 2 місяці той самий чи інший інспектор архітектурно-будівельної інспекції прийдуть і перевірять виконання вами припису, встановлять, що ви не виконали. Буде складений новий припис. Також буде накладено новий штраф за невиконання першого припису за статтею 188-42 КУпАП, за що передбачено штраф від 5100 до 6800 грн. І так буде тривати далі.

Тому я порадив би оскаржити до суду припис державної архітектурно-будівельної інспекції і постанову по справі про адміністративне правопорушення.

Із вашого питання вбачаю такі підстави для такого оскарження.

1. Як ви пишете, інспектор пояснив, що підставою позапланової перевірки було звернення вашого сусіда.

Відповідно до статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Ваш сусід повинен був у заяві до інспекції обґрунтувати порушення його прав. Думаю, він навряд чи це міг. Як би міг, то сам би звернувся до суду із цивільним позовом про зобов'язання вас знести самовільно збудовану будівлю та відновити становище, яке існувало до порушення (підстава - стаття 376 Цивільного кодексу України). Інспектор після отримання від вас і вашого сусіда пояснень, огляду наданих документів мав можливість встановити, що суспільні інтереси не порушені. Тому міг рекомендувати сусіду звертатись до суду із позовом.

Ви пишете, що у приписі вказується про самочинну реконструкцію квартири. Самочинна реконструкція є самочинним будівництвом. Відносини щодо самочинного будівництва регулюються ст. 376 ЦК України. Це також свідчить на користь того, що інспекція за зверненням сусіда могла рекомендувати йому звертатись до суду, а не проводити позапланову перевірку.

Поняття «ефективний засіб правового захисту», зазначене у статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, включає в себе детальне та ефективне дослідження обставин, яке повинно відтворити справжній стан речей. Але схоже на те, що інспектор не забезпечив цього за зверненням вашого сусіда, а хотів лише накласти на вас штраф із «перспективою» нових штрафів. А отже у вашому випадку інспектор діяв не в інтересах суспільних інтересів. Це виглядає як зловживанням правом суб'єкта владних повноважень у публічно-правовій сфері.

2. Згідно частини першої статті 41 Закону України «Про регулювання містобудівельної діяльності» державний архітектурно-будівельний контроль - це сукупність заходів, спрямованих на дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт.

Але на момент звернення сусіда до інспекції ви не були замовником, проектувальником, підрядником будівельних робіт або експертною організацією. Визначення законодавцем у частині першій статті 41 Закону України «Про регулювання містобудівельної діяльності» виключного кола осіб, яких можна перевіряти, є гарантуванням звуження підстав для проведення перевірки і усунення можливості зловживання правом на перевірку.

Посадові особи державної архітектурно-будівельної інспекції не наділені повноваженнями безперешкодного доступу до індивідуальних (садибних) житлових будинків, якщо не ведеться будівництво. Конституція України не передбачає право органів виконавчої влади застосовувати аналогію права або закону при вирішенні будь-яких питань, що належать до їх компетенції, а вимагає діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Крім того, виключний перелік підстав для проведення позапланової перевірки наведено у пункті 7 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553. Щодо вашого випадку можна «примірити» таку підставу, як «звернення фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог містобудівного законодавства» (абзац восьмий пункту 7 Порядку). Але на час звернення сусіда ви не були суб'єктом містобудування, бо будівництво не велось.

3. Заборона експлуатації приміщення тамбуру індивідуального (садибного) житлового будинку без прийняття в експлуатацію, про що пишеться у приписі, виглядає сумнівно, бо відповідно до положень державних будівельних норм тамбур не є приміщенням і не входить до складу квартири, тамбур не включаються до площі квартири і житлового будинку садибного типу. Але для з'ясування можливості використання цього аргументу у вашому випадку мені потрібно ознайомитись із усіма наявними документами.

Насамкінець звертаю увагу, що оскільки ваш адміністративний позов буде включати вимоги про визнання протиправними і скасування припису і постанови про накладення адміністративного стягнення, то маєте подати цей позов до суду протягом десяти днів від дня отримання вказаної постанови.


Элитная бижутерия, Розірвання шлюбу, Расторжение брака, Юридические услуги, Адвокатські послуги