Загублені матеріали виконавчого провадження

  
Текст питання:    Моя дружина брала кредит у банку, я був поручителем. Було рішення суду, за яким із нас стягнуто борг на користь банка солідарно. Ми цей борг вже погасили. Але я узнав, що до цього часу залишається у силі арешт, накладений на моє майно і ще заборона виїзду за межі України. Звернувся до відділу державної виконавчої служби. Там пояснили, що матеріали виконавчого провадження передавали то одному державному виконавцю, то іншому. Але виявилось, що ці матеріали загубили, а без них скасувати арешт і заборону виїзду відмовляють. Обіцяли знайти матеріали, але без результату. Допоможіть.

Відповідь:    Пропоную звернутись до начальника цього відділу державної виконавчої служби. Він відповідальний за законність виконавчого провадження. Якщо це не спрацює, вам слід звертатися до суду із позовом. Ось зразок звернення до начальника відділу державної виконавчої служби:

Начальнику Відділу державної виконавчої
служби Nського РУЮ у м. Києві
Іваненка Івана Івановича
адреса: Київ, вул. Жовта, 5

 

З А Я В А

Постановою, винесеною головним державним виконавцем В.С.П., відкрито виконавче провадження № 11111111, у якому я є боржником. Цей державний виконавець повідомив мені, що наклав арешт на моє рухоме і нерухоме майно, а також про те, що за рішенням суду мені тимчасово обмежено у праві виїзду за межі України.
У подальшому мені стало відомо, що державного виконавця В.С.П. звільнено з відділу державної виконавчої служби Nського РУЮ у м. Києві.
Вказане виконавче провадження № 11111111 відкрито у зв'язку зі стягненням із моєї дружини Іваненко С.В. і мене на користь ПАТ «ХБанк» в солідарному порядку суму боргу по кредитному договору.
Повідомляю, ВДВС Шосткинського міськрайонного управління юстиції Сумської області щодо моєї дружини було відкрито виконавче провадження № 22222222.
Борг за кредитним договором, а також виконавчий збір вже сплачено Іваненко С.В. Це підтверджується постановою про закінчення виконавчого провадження, винесеною державним виконавцем ВДВС Шосткинського міськрайонного управління юстиції. Копія цієї постанови була направлена до Відділу державної виконавчої служби Nського РУЮ у м. Києві.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про виконавче провадження» (далі - Закон) державний виконавець зобов'язаний використовувати надані йому права відповідно до закону і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.
Згідно пункту 8 частини першої статті 49 Закону виконавче провадження підлягає закінченню у разі фактичного виконання в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом.
Відповідно до частини 3 статті 49 Закону про закінчення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову з обов'язковим мотивуванням підстав її винесення, яка затверджується начальником відділу, якому він безпосередньо підпорядкований. Копія постанови у триденний строк надсилається сторонам і може бути оскаржена в десятиденний строк у порядку, встановленому цим Законом.
Згідно частин першої і другої статті 50 Закону у разі закінчення виконавчого провадження арешт, накладений на майно боржника, знімається, скасовуються інші вжиті державним виконавцем заходи примусового виконання рішення, а також провадяться інші дії, необхідні у зв'язку із завершенням виконавчого провадження. У разі якщо у виконавчому провадженні державним виконавцем накладено арешт на майно боржника, у постанові про закінчення виконавчого провадження державний виконавець зазначає про зняття арешту, накладеного на майно боржника.
Відповідно до частини 4 статті 543 Цивільного кодексу України виконання солідарного обов'язку у повному обсязі одним із боржників припиняє обов'язок решти солідарних боржників перед кредитором.
Поскільки мій солідарний обов'язок щодо повернення боргу ПАТ «ХБанк» виконано іншим боржником Іваненко С.В. в повному обсязі, то виконавче провадження № 11111111 підлягає закінченню. Я звернувся з цього приводу до державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Nського РУЮ у м. Києві А.В.В., у провадженні якого зараз перебуває виконавче провадження № 11111111. Він підтвердив, що за цим виконавчим провадженням на моє рухоме і нерухоме майно накладено арешт, але відмовив винести постанову про закінчення виконавчого провадження, а також скасувати усі вжитті заходи примусового виконання рішення. Він це пояснив тим, що попередній державний виконавець В.С.П. не передавав йому матеріали виконавчого провадження № 11111111, до цього часу їх знайти не вдалося.Але моєї вини у цьому нема. Невжиття заходів до закінчення до цього часу виконавчого провадження № 11111111, зняття арешту і скасування тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України щодо мене порушує мої права.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
А тому державний виконавець А.В.В. зобов'язаний закінчити виконавче провадження № 11111111, зняти арешт, скасувати тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України щодо мене та надати мені копію постанови про вжиті заходи.
Відповідно до частин першої та другої статті 83 Закону контроль за своєчасністю, правильністю і повнотою виконання рішень державним виконавцем здійснюють начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, а також керівник вищестоящого органу державної виконавчої служби. Начальник відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, при здійсненні контролю за рішеннями, діями державного виконавця під час виконання рішень має право у разі, якщо вони суперечать вимогам закону, своєю постановою скасувати постанову або інший процесуальний документ (або їх частину), винесені у виконавчому провадженні державним виконавцем, визнати недійсним складений державним виконавцем акт, зобов'язати державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому цим Законом.
А тому у зв'язку із вище викладеним прошу зобов'язати державного виконавця А.В.В. винести постанову про закінчення виконавчого провадження № 11111111, зняття арешту і скасування тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України щодо мене та надати мені копію постанови.

Додаток: копія постанови про закінчення виконавчого провадження № 22222222, винесеної державним виконавцем ВДВС Шосткинського міськрайонного управління юстиції Сумської області.

 

__________І.І.Іваненко

 

Элитная бижутерия, Розірвання шлюбу, Расторжение брака, Юридические услуги, Адвокатські послуги