Касаційну скаргу ПАТ «Київенерго» відхилено

  2017-04-26 15:48:25

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ розглянув скаргу ПАТ «Київенерго» на рішення Апеляційного суду м. Києва у справі про стягнення коштів за самовільне підключення до електромережі.

Апеляційним судом було скасовано рішення Дарницького районного суду м. Києва про задоволення позову ПАТ «Київенерго», у задоволенні позову відмовлено (http://reyestr.court.gov.ua/Review/58274642).

Інтереси відповідача у цій справі представляв адвокат Стеценко Юрій.

У касаційній скарзі ПАТ «Київенерго» навело аргументи:

1) апеляційний суд застосував норми Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 р. № 929, замість Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. № 1357,

2) апеляційний суд не взяв до уваги ту обставину, що після усунення порушення, а саме усунення безоблікового споживання та приведення схеми підключення споживання електричної енергії у належний стан, споживання електричної енергії в помешканні відповідача збільшилося приблизно на 30%.

У спростування цих аргументів представник відповідача адвокат Стеценко Юрій зазначив таке.

1. Апеляційний суд застосував Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 р. № 929, бо прийняв як належний і допустимий доказ лист Держенергонагляду, у якому надано оцінку діям працівників ПАТ «Київенерго» щодо відповідача. Цей лист є відображенням державного контролю за діями працівників ПАТ «Київенерго».

Вказане Положення є обов'язковим для постачальників та споживачів електричної і теплової енергії незалежно від форм власності та видів діяльності, що встановлено п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 р. № 929.

Відповідач звертався до Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергонагляд) зі скаргою аби була проведена перевірка законності дій працівників ПАТ «Київенерго». Такі повноваження Держенергонагляду встановлені Положенням про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 р. № 929.

Так, п. 1 цього Положення встановлено, що Державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної та теплової енергії суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання і споживачів електричної енергії здійснює Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (Держенергонагляд).

Метою державного енергетичного нагляду (контролю) є сприяння забезпеченню сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України, сфери теплопостачання, енергетичної безпеки держави шляхом здійснення контролю за дотриманням суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання та споживачами електричної енергії вимог нормативно-правових і нормативно-технічних актів у сфері виробництва, постачання та споживання електричної і теплової енергії (п. 3 Положення).

Серед завдань та функцій Держенергонагляду у п. 4 Положення вказано такі:

...2) здійснення в межах своєї компетенції контролю за усуненням суб'єктами електроенергетики і споживачами електричної енергії виявлених порушень законодавства у сфері виробництва, постачання та споживання енергії;

...14) розгляд та вирішення в межах своєї компетенції питань, що виникають у суб'єктів електроенергетики і споживачів електричної енергії.

Держенергонагляд дослідив зміст Акту про порушення, складеного працівниками ПАТ «Київенерго». У листі Держенергонагляду вказується, що виходячи з технічних характеристик електролічильника змінного струму типу НІК 2102-04, яким користується відповідач, неможливе розкрадання електроенергії згідно схеми, указаної в Акті. Електрична енергія, яка споживалася, електролічильником обраховувалася в повному обсязі, недорахованих лічильником обсягів електричної енергії фактично не було. Держенергонагляд зобов'язав ПАТ «Київенерго» скасувати нараховані за Актом збитки.

А отже, апеляційний суд правильно застосував Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії.

Поскільки порушення допущено ПАТ «Київенерго», а не відповідачем, то у апеляційного суду не було і підстав застосовувати Правила користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 р. № 1357. Апеляційний суд правильно застосував Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 р. № 929.

2. Безпідставним є твердженням у касаційній скарзі те, що після усунення порушення, а саме усунення безоблікового споживання та приведення схеми підключення споживання електричної енергії у належний стан, споживання електричної енергії в помешканні відповідача збільшилося приблизно на 30%. Що значить «приблизно»? Як це доводиться? Який це має причинно-наслідковий зв'язок із споживанням електричної енергії? Відповідач може споживати більше чи менше електроенергії, але це ніяким чином не доводить наявність чи відсутність порушень ним Правил користування електричною енергією для населення.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ відхилив касаційну скаргу ПАТ «Київенерго» і залишив рішення апеляційного суду без змін.

Элитная бижутерия, Розірвання шлюбу, Расторжение брака, Юридические услуги, Адвокатські послуги