Судом задоволено позовні вимоги співвласника квартири

  2016-04-06 17:24:22

Адвокатом Стеценком Юрієм здійснено захист прав співвласника квартири щодо користування квартирою. Позивач набув права власності на частку у квартирі за рішенням суду. Інші співвласники квартири чинили перешкоди позивачу у користуванні спільним майном.

Солом'янський районний суд м. Києва задовольнив позовні вимоги у повному обсязі, зобов'язав відповідачів не чинити перешкоди у користуванні квартирою.

Нижче наводиться позовна заява до суду у цій справі.

 

До Солом'янського районного суду м. Києва


Позивач: Б.Т.В., що мешкає за адресою: ХХХ


Відповідачі: Б.Л.Л., Б.М.Д., які мешкають за адресою: ХХХ

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про усунення перешкод у користуванні квартирою

 

Згідно рішення Nського районного суду м. Києва визнано за мною право власності на 1/3 частку квартири № 12 по пр. Перемоги, Х у м. Києві.

Відповідно до ст. 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Згідно ч. 1 ст. 316 ЦК України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна.

Згідно ч. 1 і ч. 3 ст. 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав.

Відповідно до ч. 1 ст. 321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Згідно ч. 1 ст. 355 ЦК України майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно).

Відповідно до частин 1 і 2 ст. 358 ЦК України право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою. Співвласники можуть домовитися про порядок володіння та користування майном, що є їхньою спільною частковою власністю.

Але домовитись із відповідачами про користування спільною квартирою не виходить через неприязні відносини. Вони уникають спілкування зі мною, аби перешкодити моєму користуванню квартирою.

У вказаній квартирі проживають відповідачі. Я не маю ключів від квартири. Відповідачі відмовляють мені у наданні доступу до квартири, а також наданні дублікату ключів.

Отже, як власник майна я потребую захисту своїх прав шляхом усунення перешкод в користуванні об'єктом власності, які мені чинять відповідачі.

Крім того, згідно з пунктом 1 частини 1 статті 2 і пунктом 1 частини 1 статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» право власності підлягає державній реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, під якою розуміють офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності на нерухоме майно є підставою для державної реєстрації прав (п. 9 ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

Відповідно до п. 54 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127, для державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна у разі, коли в документах, що подаються для такої реєстрації, відсутні відомості про технічні характеристики відповідного об'єкта, також подається технічний паспорт на такий об'єкт.

Я не маю технічного паспорту на вказану квартиру, а відповідачі відмовляють мені його надати. Я звертався до відповідачів щодо надання технічного паспорту. Але вони не відповіли.

Через вказані обставини звертаюсь до суду за захистом своїх прав.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 15, 114, 118, 119, 120 ЦПК України,

 

ПРОШУ:


Зобов'язати Б.Л.Л., Б.М.Д не чинити мені перешкоди в користуванні квартирою № 12 по пр. Перемоги, Х у м. Києві та надати дублікат ключів вхідних дверей цієї квартири.

 

Додатки:

1.      Копія рішення Nського районного суду м. Києва.

2.      Копії листів до відповідачів та доказів їх направлення.

3.      Копія листа БТІ.

4.      Дві копії позовної заяви із додатками.

5.      Квитанція про сплату судового збору.


___________ Б.Т.В.

 

Элитная бижутерия, Розірвання шлюбу, Расторжение брака, Юридические услуги, Адвокатські послуги